מאמרים

המאמרים באתר בעיקרם מתבססים על שילוב בין תאוריה ופרקטיקה מהנסיון הטיפולי שלי במסגרת עבודתי חלקם כוללים תאורי מקרה ודוגמאות מהשטח, תהליכים ומחשבות הןמעבודתי כמנחת קבוצות והן מפרקטיקה שלי בטיפולים אינדיווידואלים.

עוד במאמרים:
  >> התמכרות: סמים ואינטרנט
  >> התמכרות: סמים ואינטרנט
  >> 10 טיפוסי אישיות
  >> עברינות בקרב בני נוער בישראל
  >> מה עדיף חינוך אינטגרטיבי או סגרגטיבי עבור בני נוער עולה במחמ"ע
  >> חיים על הקצה, סיפורו של דר רחוב
  >> אלכוהול בקרב עולים מחבר העמים לשעבר