הנחיית קבוצות

הנחיית קבוצות
עובדה בסיסית וקיימת מאז תחילת קיומו של היצור האנושי, ואשר אינה מחייבת הוכחה, היא היותו של האדם יצור קבוצתי כמו בעל חיים אחרים המנהלים אורח חיים בקבוצות. כיצור קבוצתי מצוי האדם באינטרקציות יום-יומיות ובלתי פוסקות עם אנשים אחרים. ומהי היא קבוצה אחרי הכל? קבוצה היא יחסי גומלין לאורך זמן עם אנשים קבועים, שמטרה משותפת מאחדת אותם. או כפי שמגדיר קורט לוין- הקבוצה כשלמות דינמית המבוססת על תלות הדדית בין חלקיה, וטוען כי הקבוצה היא יותר מסך כל מרכיביה. בעיות מתעוררות משום שכדי לספק את הצרכים החברתיים שלנו ואת מטרותינו, יש צורך בפעילות גומלין.

למה דווקא קבוצה?

למה דווקא קבוצה?
כפי שכתב יאלום בספרו "פסיכותרפיה קבוצתית" לקבוצה יש כוח של החלמה וריפוי. הטיפול הקבוצתי מאפשר לבצע חקירה בין אישית וחקירה של תפקוד חברתי. הפגישות הקבוצתיות מורכבות ממגוון של קשרים והתמודדויות רבות עם סוגיות בין אישיות. הן מזמינות חוויות הדומות לאלו של החיים האמיתיים, ומאפשרות גדילה דרך נגיעה במגוון של מצבי חיים אמיתיים. לעיתים לקבוצה יתרונות גם על טיפול פרטני, זאת מכיוון שהיא מספקת מגוון רחב של מצבים שאינם נוכחים במבנה הדיאדי (אם-תינוק/ מטפל –מטופל), בו המטפל מעורר בדרך כלל תגובה חד-ממדית.

1. אוניברסליות
2. לכידות קבוצתית ( אני לא לבד )
3. החדרת תקווה
4. מודלינג (חיקוי התנהגותי)
5. למידה בין אישית
6. אלטרואיזם ( נתינה ועזרה לאחר מקנה לנו משמעות)
7. קתרזיס
8. שחזור של קבוצה ראשונית (משפחה) ואפשרות לתיקון תפקיד, חוויה
9. התפתחות טכניקות ומיומנויות של חברות/ יחסים
10. הקבוצה מאפשרת לפרט לפתח את זהותו האישית
11. הקבוצה מאפשרת תמיכה והיזון חוזר מיידי להתקדמות הפרט.
12. הקבוצה מהווה מעבדה לאימונים חברתיים.

מהם סוגי הקבוצות?
קבוצות משימה ( לדוגמה למידה ושיפור מיומנויות)
קבוצות לצמיחה אישית
קבוצות טיפוליות
קבוצות תמיכה
קבוצות מניעה

במסגרת עבודתי כמנחת קבוצות אני מנחה קבוצות מסוגים שונים, שנבנים על פי הצרכים של המזמינים.
סוג של הקבוצה קובע את המשקל בין שלושת המרכיבים הבאים: תוכן, תהליך ומבנה.

עוד בהנחיית קבוצות:
  >> קבוצת מנ"ס- משפחות נפגעות סמים
  >> קבוצה לנשים עוברות חוק
  >> קבוצה לדרי רחוב
  >> הורים שכולים
  >> קבוצה טיפולית
  >> קבוצה טיפולית בגישה אנליטית