קבוצה טיפולית

קבוצה טיפולית- קבוצה זו מהווה מעין מעבדה מבוקרת שבה יכול המשתתף לחקור אודותיו ואודות דפוסיו ותפיסותיו לחיים, לקבל משוב מחברי הקבוצה ומהמנחה לגבי עצמו ולבצע הערכה מחודשת לגבי כל אלה. הקבוצה עוסקת בתהליכים בין אישיים ובהרחבת המודעות העצמית והתוך- אישית. " האינדיווידואליות אינה מתקיימת בחלל ריק, אלא נוצרת ומתעצבת על פי מודעות מנטלית, מתוך שיח מתמשך עם אחרים" על פי דה –מארה. או במילים אחרות אנחנו נמצאים בתהליך מתמשך של היווצרות והשתנות דרך אינטרקציות עם הסביבה כאשר בקבוצה טיפולית יש לכך מסגרת מלווה, שומרת ותומכת.

עוד בהנחיית קבוצות:
  >> קבוצת מנ"ס- משפחות נפגעות סמים
  >> קבוצה לנשים עוברות חוק
  >> קבוצה לדרי רחוב
  >> הורים שכולים
  >> קבוצה טיפולית בגישה אנליטית