קבוצה לדרי רחוב

דרי רחוב - קבוצת תמיכה והעצמה לדרי הרחוב.כתוצר מהתמכרות ממושכת, הדרדרות ואובדנים רבים בכל תחומי החיים אותם חווים אנשים שאיבדו כמעט את הכל אחד מבעיות הכואבות להם ביותר הינה בדידות וחוסר התיחסות של החברה אליהם. בקבוצת תמיכה ניתנת התיחסות לתחושות יחד ושייכות עבודה על חיבור לעצמי ולסביבה מהמקום בו נמצאים כעת, התבוננות בהווה ובאפשרויות לבחור לעצמם דרך אחרת. עיבוד של חוויות קשות וחיבור לכוחות ויכולות שלהם כקבוצה וכיחידים.

עוד בהנחיית קבוצות:
  >> קבוצת מנ"ס- משפחות נפגעות סמים
  >> קבוצה לנשים עוברות חוק
  >> הורים שכולים
  >> קבוצה טיפולית
  >> קבוצה טיפולית בגישה אנליטית