התמכרות: סמים ואינטרנט

תמכרות
סמים ואינטרנט

בהתמכרות צריכים להתקיים 2 מרכיבים- תלות פיזיאולוגית ותלות פסיכולוגית .
ככל שהפעילות באינטרנט פונקציאונלית ומתגמלת כך יפתח אדם התמכרות לאינטרנט.

תלות פסיכולוגית –תופעה אוניברסלית המתרחשת לכל אובייקט שהוא מתגמל אותנו.

סימפטומים להתמכרות:

- תשוקה עזה ליטול את החומר או להשתמש (אינטרנט למשל)
- הזנחה מתקדמת של הנאות ותחומי עניין וחיים אחרים
- התמדה בשימוש למרות הנזקים
- העלה בשימוש (תדירות, כמות השעות וכו)
- מצב של גמילה פיזיאולוגי
-קשיים בגמילה בעיקר פסיכולוגיים

השימוש לרעה בתרופה או בסם יתבטא כאשר הם ניטלים:

ללא מרשם
בכמות העולה על התוויה הרפואית
בתדירות העולה על המומלץ
למשך זמן העולה על התוויה
מסיבה השונה מהמומלץ

התלות מהתמכרות לסמים יבוא לידי ביטוי כאשר:
השימוש בסם ימשך למרות הופעתן של בעיות חברתיות ובין אישיות אשר מחמירות בשל המשך השימוש בסם.
שימוש חוזר ונשנה למרות מצבי סיכון
שימוש למרות הפגיעה בתפקוד וכישלון במילוי מחויבויות
שימוש למרות הסתבכות עם החוק

השפעות שליליות משימוש באינטרט ובסמים

-טישטוש בגבולות בין העולם האמיתי לדמיוני
- טישטוש הזהות- אין צורך בזהות ריאלית
- הצפה- אין יכולת לקלוט לעבד ולהפנים את המידע החדש בשל הכמות המידע באינטרנט מול הצטמצמות היכולת לקלוט מידע חדש בשל השפעת הנרקוטית על המוח.
- פגיעה במיומנויות החברתיות
- הימנעות מהבעת רגשות
- הגברת פוטולוגיות
- הגברת אלימות
- פגיעה במושגי הזמן וטישטוש גבולות
- הגברת המידיות ופגיעה בדחיית סיפוק צרכים
- קשרים חדשים רק על בסיס התמכרות לסם , דבר שמחזק את ההדרדרות . או במקרה של התמכרות לאינטרנט יצירת קשרים חדשים דרך אינטרנט, נוצרת אשליה שיש לי חברים ואני לא לבד
- ניתוק או התרחקות מקשרים משפחתיים
-שיבוש קשרים משמעותיים
- הסתגרות, התבודדות

ככל שהתמכרות מתחילה מוקדם יותר כך עולה פגיעה בהתפתחות התקינה של האדם. אדם מתמכר לתחושת התעוררות יתר שמקנים לו ספורט, סקס, אוכל, שוקולד וגם סמים ואנטרנט. התמכרות מתחזקת ומתקדמת כאשר אדם מצליח למלא את חסכיו דרך השימוש האובסיסיבי באינטרנט או בחומר אחר. נמצא כי בשימוש באינטרנט קיימת הפרשה מוגברת בחומרים אנדוגנים (אנדרופינים) אליהם הגוף מתמכר ברמה פיזיאולוגית.

עוד במאמרים:
  >> התמכרות: סמים ואינטרנט
  >> 10 טיפוסי אישיות
  >> עברינות בקרב בני נוער בישראל
  >> מה עדיף חינוך אינטגרטיבי או סגרגטיבי עבור בני נוער עולה במחמ"ע
  >> חיים על הקצה, סיפורו של דר רחוב
  >> אלכוהול בקרב עולים מחבר העמים לשעבר