חוות דעת משפטית

חוות דעת היא מסמך פסיכוסוציאלי המוגש לידי בית המשפט בשלבים שונים של הליך פלילי לשם קבלת מצב/ תמונה מלא/ה עבור הנאשם/ת.

בחוות דעת מתוארים קורות החיים של הקליינט כולל רקע משפחתי, נסיבות העבירה והתיחסותו למעשיו לצד הערכה המקצועית של מצבו הנפשי ורלוונטיות של הטיפול הרגשי עבורו. כמו כן, נבדקת המוטיבציה לטיפול ומסוגלותו להשתלב ולהתמיד בתהליך זה כמו גם ההשלכות של הליך הענישה על האדם והמחירים אותם עלול לשלם כתוצאה ממנו.

תהליך של אבחון והגשת חוות דעת לבית משפט הינו אינטנסיבי ודורש שיתוף פעולה מצידו של הקליינט.
כל האינפורמציה של האבחון נשמרת בסודיות ומועברת רק לעו"ד המטפל בתיק ולבית המשפט.
חווד דעת מהווה מסמך חשוב ובעל השפעה בשיקולים וטיעונים משפטיים.

מתן חות דעת משפטית מתבצע על ידי אבחון פסיכוסוציאלי.